Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 10/12/2023

Hướng dẫn sử dụng Dịch vụ công trực tuyến Cục Viễn thông

Xem cỡ chữ

1. Hướng dẫn đăng ký tài khoản bằng USB ký số:

- Bước 1: Sử dụng trình duyệt Google Chrome 79: tải bản chạy trình duyệt Chrome79 theo hướng dẫn sau:

+ Với máy tính sử dụng hệ điều hành Window 64 bit: https://chromium.cypress.io/win64/stable/79.0.3945.117

+ Với máy tính sử dụng hệ điều hành Window 32 bit: https://chromium.cypress.io/win/stable/79.0.3945.117

+ Tải file: chrome-win.zip

+ Giải nén file chrome-win.zip đã tải và chạy file chrome.exe. Phải chuột vào file chrome.exe chọn chức năng Pin to taskbar phục vụ truy cập nhanh các lần sau.

- Bước 2: Tải phần mềm plugin kí số tương ứng với Hệ điều hành máy desktop/laptop/Mac... đang sử dụng tại đây: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-phan-mem-ho-tro.html

- Bước 3: Cài đặt phần mềm plugin kí số sau khi hoàn thành tải xuống.

- Bước 4: Mở trình duyệt Google Chrome và làm theo hướng dẫn:

Fix lỗi plugin không hoạt động trên Chrome mới nhất

- Bước 5: Truy cập vào địa chỉ http://dichvucong.vnta.gov.vn --> Nhấn chọn menu ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN --> chọn DOANH NGHIỆP --> chọn USB kí số; và làm theo hướng dẫn của hệ thống. 

2. Hướng dẫn đăng nhập bằng USB Token 

3. Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến và theo dõi quá trình xử lý hồ sơ.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)